Żywe lekcje historii

Proponujemy Państwu zajęcia dla różnych grup wiekowych dotyczące historii oraz kultury materialnej dawnych epok. Nasze zajęcia dostosowujemy do wieku uczestników poczynając od zajęć dla przedszkolaków, a kończąc na młodzieży akademickiej. Dysponujemy wysoko wykfalifikowaną kadrą czynnych nauczycieli, wykładowców i pasjonatów historii. Dzięki temu możemy dopasować nasze zajęcia do programu nauczania z danej epoki. Zajęcia oparte są no kontakcie z zrekonstruowanymi przedmiotami z danej epoki, strojami, militariami czy wreszcie przedmiotami ówczesnego użytku codziennego. Uczestnicy zajęć mają zatem możliwość bezpośrednio ubrać strój, pancerz czy zapoznać się z zasadami działania muszkietu, działa itp.  Zajęcia tego typu są bardzo interesującą formą innowacji w edukacji w ramach zajęć historii. Dają pełniejszą i łatwiejszą możliwość poznania i zapamiętania informacji podanych na zajęciach. Bardzo serdecznie zapraszamy do współpracy wszelkie placówki edukacyjne jak i wszystkich zainteresowanych współpracą.